BioVitall Poeder voor Drinkwater (BVP-D)

Wat is BioVitall Poeder (BVP-D)?

BioVitall Poeder voor door het drinkwater bij dieren is een sterk werkzaam natuurlijk zout (voedingszout) dat aan het drinkwater toegevoegd kan worden in een dosering van 1 kg BVP-D op 20.000 liter water. In het zout is een zuurstofactivering/informatie aangebracht. De zuurstofminnende bacterie gaat hierdoor reeds in het dier zeer snel groeien hetwelk een veel betere vertering geeft. Het is onschadelijk voor mens en dier, is geheel oplosbaar en zal in deze dosering het drinkwater niet van smaak veranderen (slechts 0,05 gram BVP-D op 1 liter water). In de mestkelder gaat het een negatief verrottingsproces omzetten in positief (zie daarvoor ook de informatie over het BVP-M en BVP-M Plus). De werking in de mestkelder is dan ook hetzelfde. Verder geeft het voordelen zoals bij het gebruik van BioVitall Poeder Voeders (BVP-V).

Gebruiksaanwijzing en dosering

Men lost 1 kg BVP-D goed op in ca. 10 liter lauw/koud water. Koud zuurstofrijk water (waterleidingwater) is het beste. Die oplossing wordt op 90 liter (koud) water verdund en zo aan het drinkwater met 0,5 % toegevoegd. Daarvoor kan men een doseerpomp gebruiken die ingebouwd op de waterleiding kan worden geplaatst en op 0,5 % ingesteld. Zo komt 1 kg BVP-D op 20.000 liter water. Bij onderdosering kan de werkzaamheid te wensen overlaten terwijl een eventuele overdosering voor de dieren niet schadelijk is. Omdat elk dier drinkt zoveel het nodig heeft, neemt het ook altijd de juiste hoeveelheid van het BVP-D op. Het regelt zich dus automatisch. Voor varkens is dit de juiste dosering.

Bij koeien is het gebruik als volgt: Los 750 gram BVP-D op in 100 liter water en doseer dit met 0,2 % op de waterleiding. Dit komt ongeveer overeen met ca. 0,75 gram product per koe per dag. In het geval van schuimvorming in de mest is het nodig extra sterk te doseren afhankelijk van het probleem.

Samenstelling

100 % zout.

Bewaren

Bewaar het product droog en bescherm het tegen (elektro)magnetische velden zoals stroomleidingen, luidsprekers, elektromotoren. Niet dicht erbij leggen. Bewaar het eveneens niet voortdurend onder TL-verlichting(neon)/spaarlampen of in zonlicht.

De resultaten in de stal zijn dus vergelijkbaar met BVP-V / CC-HG.

  • beter stalklimaat – nauwelijks ammoniak 
  • betere gezondheid bij de dieren 
  • niet of nauwelijks antibioticagebruik !
  • betere groei – betere vleeskwaliteit 
  • betere melkproductie 
  • betere voedselverwerking / scherpere voederconversie 
  • homogene en waardevolle mest 
  • goed voor de gezondheid van de boer 
  • tegen schuimvorming in de mest