BioVitall Poeder voor Planten (BVP-P)

Wat is BioVitall Poeder (BVP-P)?

BioVitall Poeder voor planten (BVP-P) is een behandeld voor 100% zout of magnesiumsulfaat waarin een zuurstofinformatie/activering is aangebracht. Het heeft een hoge effectieve werking bij planten ofwel gewassen. Opgelost in zuurstofrijk water en aangebracht over de jonge plant die zojuist is opgekomen of zo mogelijk voordat deze opkomt, laat het product zeer sterk de zuurstofminnende bacteriën in de bodem groeien. Daardoor zal de plant ofwel het gewas meer wortels krijgen, sterker zijn, beter groeien en dus meer opbrengst geven. Bij bijvoorbeeld aardappelen, mais, granen, suikerbieten etc. is een meeropbrengst van 10 á 15 % zeker niet uitgesloten. De humusvorming in de bodem zal zondermeer veel verbeteren.

Het gebruik

Per hectare gewas gebruikt men 1 kg BVP-P. Dit goed oplossen in het liefst 200-400 ltr. zuurstofrijk water (leidingwater) en 1 keer meenemen wanneer men het gewas de eerste maal sproeit met b.v. onkruid-bestrijdingsmiddelen (dus in de sproeitank meenemen). Doet u dit zo snel mogelijk na het zaaien of poten en in ieder geval als de plant nog klein is. Bij aardappelen kan men b.v. wanneer men de ruggen opzet, het BVP-P er zo mogelijk reeds over sproeien. Belangrijk is dat het product direct op de bodem komt en dus goed kan inwerken. Een verdere behandeling is niet meer nodig. Wel per groeiseizoen te gebruiken.

In de vollegrond en glastuinbouw (kleinere oppervlakten) kan men het beste gebruiken 20 gram BVP-P per 10 m2 (20 gram per gieter van 10 ltr). Behandel de bodem met BVP-P als de plant er net uitkomt of juist ervoor. Na een tussentijd van ca. 14 dagen kan men nog éénmaal behandelen. Het product kan ook goed ingezet worden bij bloemen en kamerplanten.

Rapportage

Op een erkende Proefboerderij (Akkerbouw) zijn goede objectieve proeven gedaan met consumptie-aardappelen. In 4 objecten gemeten zonder en 4 objecten gemeten met , geven de proeven met maar liefst een:

  • Meeropbrengst van: 5100 kg per hectare (ca. 12%)

Bewaren

Bewaar het product droog en bescherm het tegen (elektro)magnetische velden zoals stroomleidingen, luidsprekers, elektromotoren. Niet dicht erbij leggen. Bewaar het eveneens niet voortdurend onder TL-verlichting (neon)/spaarlampen of zonlicht.