BioVitall Poeder Mest (BVP-M)

Wat is BioVitall Poeder (BVP-M)?

BioVitall Poeder voor mest is een zout of krijtpoeder (natuurproduct) met een hoge effectieve werking. Het zal de kwaliteit van alle mestsoorten enorm verbeteren. Men kan het ook gebruiken in b.v. paarden- of schapenstallen. Het is onschadelijk en chemisch neutraal. Vanwege de speciale behandeling (een zuurstofactivering) die het product krijgt, onderscheidt het zich in werking volledig van het normale zout of krijtpoeder. BVP-M is op basis van zout.

Hoe werkt BioVitall Poeder (BVP-M)?

Het product wordt opgelost in zuurstofrijk water en aangebracht in en over de mest. Dan gaat de zuurstofminnende bacterie enorm snel groeien. Het negatief verrottingsproces wordt omgezet in een positief verrottingsproces. Dus van zuurstofarm naar zuurstofrijk. Het vrijkomen van ammoniak zal onder normale omstandigheden zeer sterk verminderen (tot ca. 2-4 ppm) evenals het methaangas, lachgas, de kooldioxide en zwavelwaterstof. De zuurtegraad gaat naar het Ph-neutraal 7 niveau. Er ontstaat koolzuur in het vocht van de mest waardoor de mest gaat borrelen en binnen ongeveer een week is blaasvorming in/op de mest waar te nemen. Koekvormingen zullen zich gaan oplossen en de mest wordt homogeen. Mixen is meestal niet meer nodig. Ook zal de mest niet of nauwelijks meer stinken en groen gaan kleuren omdat de algen in de mest sterk groeien. Tevens vermindert de vliegenoverlast. Het ammonium(stikstof) gehalte in de mest zal hoger worden waardoor de bemestingswaarde van de mest aanzienlijk wordt verhoogd en bovendien werkt de zuurstofactivering door in de bodem. Het laatste is vooral ook belangrijk.

Toepassingsmogelijkheden.

In de mestkelder bij koekvorming en wekelijks in de stal over de roostervloer of de mest ter verbetering van het stalklimaat. Door de vrijwel directe vermindering van ondermeer de ammoniak- en stankbelasting in de stal worden o.a. de volgende resultaten behaald;

  • beter stalklimaat – nauwelijks ammoniak 
  • betere gezondheid bij de dieren 
  • betere groei – betere vleeskwaliteit 
  • betere melkproductie 
  • betere voedselverwerking / scherpere voederconversie 
  • homogene en waardevolle mest 
  • goed voor de gezondheid van de boer 
  • tegen schuimvorming in de mest 

Bemesting

Er vindt geen verbranding plaats. De bodemvruchtbaarheid zal stijgen en in de omgeving komen veel minder onaangename geuren vrij. De meeropbrengst van het gewas kan zomaar 10-15% zijn omdat de zuurstofactivering via de mest doorwerkt in de bodem.