Kompost için BioVitall Toz (BVT-K)

Kompost için BioVitall Toz (BVT-K)

Kompost için BioVitall Toz (BVT-K) kompost oluşumunda çok yardımcı olan biyolojik/doğal bir üründür. Bu ürünü kullanarak kompost oluşumu zamanını yarı yarıya indirmek mümkündür ve hatta bunu herhangi bir koku oluşumuna yol açmadan da sağlayabilirsiniz. Ürünün içine oksijen oluşturucu/hareketlendirici bir uygulama eklenmiştir ve bu sayede çürüme işleme hızlanır. Bu da hem kompost oluşumunu çok pozitif olarak etkileyecektir ve aynı şekilde kompostun kalitesini de artıracaktır. Bu ürün de uygulamada denenmiştir.

Sebze, meyve ve bahçe artıklarının (smb) kompost oluşturmaları için yaklaşık olarak m3 smb-artığı başına 20 gram BVT-K’nin 10 litrelik oksijen yönünden çok zengin suda eritilmesi gerekmektedir (şebekeden alınan su veya atomizerli demirden arındırma tesislerinden su alınız).

Bu karışımı bölerek uygulayınız, yani yaklaşık 20 santimetre kalınlığında smb-atığının üstüne bu karışımı yayınız. Bunu her 20 santimetrelik smb-atığından sonra tekrarlayınız. Bunu yapmadan önce gerekirse ilk önce daha önceden oluşmuş kompostu bir karıştırınız. Yeni oluşan smb-atığını üstüne ilave ediniz ve bunun üstüne yayınız (süzgeçle).

Kompost oluşturan firmalarca kullanımı

100 m3’lük smb-atığına yaklaşık olarak 2 ile 4 kg BVP-K kullanınız. Bunu yaklaşık olarak 500 ile 1000 litre oksijen yönünden zengin suda eritiniz (şebeke suyu) bu karışımı smb-atığının içine/üstüne dağıtınız. Bu uygulama sadece bir kez uygulanabilir. Daha sonrasında kompost oluşumunu alt üst etmek gerekecektir.

Koruma

Ürünü kuru bir yerde saklayınız ve (elektro)manyetik alanlardan, örneğin yüksek akım hatlarından, hoparlörlerden, elektrikli motorlardan uzak tutunuz. Bunların yakınlarında bir yerlere yerleştirmeyiniz. Aynı şekilde flüoresan ışıkları (neon) /tasarruflu veya güneş ışığından koruyunuz.

Kimyasal analiz: oksijen oluşturucu/hareketlendirici ihtiva eden % 100 kireç tozu veya % 100 tuzdur.