Gübre için BioVitall Toz (BVT-G)

BioVitall Toz nedir (BVT-G)?

Gübre için BioVitall Toz çok etkili bir işlevi olan bir tuz veya kireç tozudur (doğal ürünler). Bütün gübre türlerinin kalitesini inanılmaz oranlarda artıracaktır. Bunu aynı şekilde at haralarında veya koyun ağıllarında da kullanabilirsiniz. Tamamıyla zararsız ve kimyasal yoldan çözünür. Ürünün özel işlevinden dolayı (oksijeni harekete geçirmesi) normal tuz veya kireç tozundan kendisini tamamen ayırır. BVT-G tuz temellidir.

BioVitall Toz nasıl çalışır (BVT-G)?

Ürün oksijeni bol olan suda çözünür ve gübrenin üstüne ve içine karıştırılır. Bunun sonrasında oksijen seven bakteriler çok hızlı bir şekilde gelişecektir. Negatif çürüme işlemi pozitif çürüme işlemine dönüşecektir. Çünkü ortam oksijeni azdan oksijeni bol ortama dönüşecektir. Normal koşullar altında amonyağın ortaya çıkma işlemi de çok azalacaktır (yaklaşık 2-4 ppm’e kadar). Aynı zamanda metan gazı, nitrat oksit, karbon dioksit ve hidrojen sülfürü de azaltacaktır. Asidite ortamı da Ph-nötr olan 7 seviyesine iner. Gübrenin neminde de karbon dioksit oluşacaktır ve bundan dolayı da gübrede kaynamaya başlar ve bir hafta içerisinde gübrenin içinde ve üstünde kabarcıklar görülür. Topaklanmalar çözülecektir ve gübre homojen bir yapıya kavuşacaktır. Karıştırmak çoğunlukla artık gerekmeyecektir. Aynı şekilde gübre artık çok az veya nerdeyse hiç kokmayacaktır ve gübrenin içinde çok güçlü yosun oluşumundan dolayı rengi de yeşile dönüşmeye başlayacaktır. Aynı şekilde sineklerin mevcudiyeti de azalacaktır. Amonyum (nitrojen) yoğunluğu çözeltinin içerisinde yükselecektir ve bu da gübrenin gübreleme değerlerini göreceli olarak yükseltecektir ve aynı zamanda tabanda oksijen hareketliliği de devam edecektir. Bu son nokta çok önemlidir.

Uygulama olasılıkları.

Gübre biriktirme yerinde topaklanma durumunda ve ahırdaki zemin üstüne, haftalık olarak ahırın havasını iyileştirmek için kullanılabilir. Ahırdaki amonyak ve diğer rahatsız edici kokuların doğrudan azalması ile şu aşağıda ki sonuçlara da ulaşılabilir;

  • Daha iyi ahır havası – çok az amonyak mevcut
  • Hayvanlar’a daha sağlıklıdır
  • Daha iyi bir büyüme – daha iyi bir et kalitesi
  • Daha iyi bir süt üretimi
  • Daha iyi yem işlenmesi – daha hızlı bir yem dönüşümü
  • Çiftçinin sağlığı için de olumludur 
  • Gübrede köpüklenmeyi engeller

Gübreleme

Herhangi bir yanma gerçekleşmeyecektir. Topraktaki verimlilik artacaktır ve aynı zamanda çevreye çok daha az istenmeyen kokular yayılır. Bitkilerdeki verim artışı % 10 ile 15’e kadar çıkabilir çünkü oksijeni hareketlendirme toprakta da devam etmektedir.

Kullanım talimatları

En iyi sonucu almak için kullanım talimatlarını okuyunuz.